KONTAKT

CENOZA PROMET d.o.o. je tim od stotinjak djelatnika koji zajedničkim radom već dugi niz godina uspješno izvode radove na infrastrukturnim projektima. Izgradnja i održavanje željezničke infrastrukture temelj su našeg razvoja.

MILUTINA BARAČA 54, 51000 RIJEKA
Tel: 051 732 113
Fax: 051 603 054
E-mail: info@cenoza.com

NABAVA: Mario Divković, mob.+385 99 393 0315, mario.divkovic@cenoza.com
FINANCIJE: Matija Vugrinec, mob.+385 98 977 6834, matija.vugrinec@cenoza.com
LJUDSKI RESURSI: Marija Omazić, mob.+385 98 184 3496, marija.omazic@cenoza.com

OIB: 27354142833

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem: 040113316.

Uprava društva:
Damir Medvedić, predsjednik uprave
mob. +385 98 215 647, damir.medvedic@cenoza.com
Ivan Ribarić, član uprave
mob. +385 99 503 3253, ivan.ribaric@cenoza.com
Vedran Devčić, član uprave
mob. +385 91 333 7300, vedran.devcic@cenoza.com
Krešimir Novak, prokurist
mob. +385 91 281 4584, kresimir.novak@cenoza.com

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Žiro račun:
HR7424020061100648287 Erste&Steirmarkische bank d.d.
HR3623400091110788291 Privredna banka Zagreb d.d.
HR4324070001100227793 OTP banka d.d.
HR3124840081135206699 Raiffeisenbank Austria d.d.
HR1523900011101077350 Hrvatska poštanska banka d.d.